Karishma Khokhar Portfolio, Shareholdings & Investments.