Nykaa E-Commerce Ltd. Peer Comparison

Nykaa E-Commerce Ltd. Market Cap

Nykaa E-Commerce Ltd.

Ador Multiproducts Ltd.

Lykis Ltd.

Nykaa E-Commerce Ltd. Revenue

Nykaa E-Commerce Ltd.

Ador Multiproducts Ltd.

Lykis Ltd.

Nykaa E-Commerce Ltd. P/B Ratio

Nykaa E-Commerce Ltd.

Ador Multiproducts Ltd.

Lykis Ltd.

Nykaa E-Commerce Ltd. P/E Ratio

Nykaa E-Commerce Ltd.

Ador Multiproducts Ltd.

Lykis Ltd.

Nykaa E-Commerce Ltd. Net Profit Margin

Nykaa E-Commerce Ltd.

Ador Multiproducts Ltd.

Lykis Ltd.

Nykaa E-Commerce Ltd. EV/EBITDA

Nykaa E-Commerce Ltd.

Ador Multiproducts Ltd.

Lykis Ltd.

Nykaa E-Commerce Ltd. Market Cap/Sales

Nykaa E-Commerce Ltd.

Ador Multiproducts Ltd.

Lykis Ltd.

Nykaa E-Commerce Ltd. Total Asset Turnover Ratio

Nykaa E-Commerce Ltd.

Ador Multiproducts Ltd.

Lykis Ltd.

Nykaa E-Commerce Ltd. ROE

Nykaa E-Commerce Ltd.

Ador Multiproducts Ltd.

Lykis Ltd.

Nykaa E-Commerce Ltd. ROCE

Nykaa E-Commerce Ltd.

Ador Multiproducts Ltd.

Lykis Ltd.

Nykaa E-Commerce Ltd. Debt to Equity

Nykaa E-Commerce Ltd.

Ador Multiproducts Ltd.

Lykis Ltd.